KÖY VERİTABANI İDARİ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

Adım 1: Değişiklik Yapılacak Yerleşimin Bulunması

Adım 2: Düzenleme Ekranınının Açılması

Adım 3: İdari Değişiklik Bilgilerinin Girilmesi
Birleşme
Bölünme
Yer Türü Değişmesi
Başka İlçeye Bağlanma
Başka İle Bağlanma
Su Altında Kalma
Afet Nedeniyle Boşaltılma
Terör Nedeniyle Boşaltılma
Diğer

Adım 4: Yapılan Değişikliklerin GörüntülenmesiKÖY VERİTABANI İDARİ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

Köy Veritabanı Coğrafi Bilgi Portalına köylerin birleşme, bölünme, yer türü değişmesi, başka ilçeye bağlanma, başka ile bağlanma, su altında kalma, afet nedeniyle boşaltılma, terör nedeniyle boşaltılma gibi idari değişim işlemleri işlenebilmektedir.

Adım1: Değişiklik Yapılacak Yerleşimin Bulunması

İdari değişimi yapılacak köy “Listeden Arama” veya “Genel Arama” yöntemleri ile bulunabilmektedir. “Listeden Arama” yöntemini kullanmak için “Listeden Arama” sekmesi altında il, ilçe ve yerleşim türü seçimi yapıldıktan sonra açılan listeden değişiklik yapılmak istenen yerleşim bulunabilir. Bir diğer seçenek olan “Genel Arama” yönteminde “Genel Arama” sekmesinin altında açılan arama metni girişi bölümüne doğrudan yerleşimin adı yazılarak arama yapılabilir.

Şekil 1: Listeden Arama

Şekil 2: Genel Arama

Adım 2: Düzenleme Ekranının Açılması

İki yöntemden biriyle arama yapıldıktan sonra açılan listede köyün adını yanında yer alan “Düzenle” seçeneğine tıklanarak “Düzenleme Ekranı” açılır.

Şekil 3: Düzenleme Ekranının Açılması

Şekil 4: Düzenleme Ekranı

Adım 3: İdari Değişiklik Bilgilerinin Girilmesi

İdari değişikliklerin yapılabilmesi için düzenleme ekranında “Köy Tarihi” sekmesi altında yer alan “İdari değişiklik yapmak için tıklayınız” ibaresine tıklanır.

Şekil 5: Düzenleme Ekranı - Köy Tarihi Sekmesi

Daha sonra “Birleşme”, “Bölünme”, “Yer Türü Değişmesi”, “Başka İlçeye Bağlanma”, “Başka İle Bağlanma”, “Su Altında Kalma”, “Afet Nedeniyle Boşaltılma”, “Terör Nedeniyle Boşaltılma” ve “Diğer” değişim tiplerinden biri seçilerek bilgi giriş ekranının açılması sağlanır.

Şekil 6: İdari Değişim Tipinin Seçilmesi

Birleşme

Birden çok yerleşimin birleşerek yeni bir yerleşim oluşturması durumunda ortaya çıkan idari değişimlerin Köy Veritabanı Coğrafi Bilgi Portalı’na işlenebilmesini sağlar. İdari Değişim Tipi “Birleşme” olarak seçildikten sonra idari değişiklik bilgilerinin girildiği ekran açılmaktadır. Bu ekranda seçilen yerleşimle birleşecek diğer yerleşimler listeden seçilip “Ekle” butonuna tıklanarak eklenir. Ardından birleşim sonucu oluşan yeni yer tipi ve adı listeden seçilir. Son olarak en alt kısımda yer alan tarih giriş kısmında birleşme tarihi girilerek “Kaydet” butonuna tıklanır.

Şekil 7: Birleşme

Bölünme

Bir yerleşimin bülünerek yeni yerleşimler oluşturması durumunda ortaya çıkan idari değişimlerin Köy Veritabanı Coğrafi Bilgi Portalı’na işlenmesini sağlar. İdari Değişim Tipi “Bölünme” olarak seçildikten sonra idari değişiklik bilgilerinin girildiği ekran açılmaktadır. Bu ekranda bölünme sonucu oluşan yeni yer adları seçilip ekle butonuna basılarak eklenir. Menünün alt tarafında yer alan tarih giriş kısmında bölünmenin gerçekleştiği tarih girilerek “Kaydet” butonuna basılır.

Şekil 8: Bölünme

Yer Türü Değişmesi

“İdari Değişim Tipi” Yer Türü Değişmesi olarak seçildikten sonra yer türü değişimi bilgilerinin girildiği ekran açılmaktadır. Bu ekranda eski yer türü seçimi ve yeni yer türü seçimi yapıldıktan sonra değişim tarihi girilerek “Kaydet” butonuna basılır.

Şekil 9: Yer Türü Değişmesi

Başka İlçeye Bağlanma

İdari Değişim Tipi “Başka İlçeye Bağlanma” olarak seçildikten sonra bağlanılan ilçe bilgilerinin girildiği ekran açılmaktadır. Bu ekranda bağlanılan ilçe seçimi yapılarak ve değişim tarihi girilerek “Kaydet” butonuna basılır.

Şekil 10: Başka İlçeye Bağlanma Ekranı

Başka İle Bağlanma

İdari Değişim Tipi “Başka ile Bağlanma” olarak seçildikten sonra değişim bilgilerinin girildiği ekran açılmaktadır. Bu ekranda bağlanılan il ve ilçe seçimi yapılıp değişim tarihi girilerek “Kaydet” butonuna basılır.

Şekil 11: Başka İle Bağlanma

Su Altında Kalma

İdari değişim tipi olarak “Su Altında Kalma” seçilir. Açılan ekranda sadece tarih bilgisi girilerek “Kaydet”butonuna basılır.

Şekil 12: Su Altında Kalma

Afet Nedeniyle Boşaltılma

İdari değişim tipi olarak “Afet Nedeniyle Boşaltma” seçilir. Açılan ekranda sadece tarih bilgisi girilerek “Kaydet” butonuna basılır.

Şekil 13: Afet Nedeniyle Boşaltılma

Terör Nedeniyle Boşaltılma

İdari değişim tipi “Terör Nedeniyle Boşaltma” seçilir. Açılan ekranda sadece tarih bilgisi girilerek “Kaydet” butonuna basılır.

Şekil 14: Terör Nedeniyle Boşaltılma

Diğer

İdari değişim tipi olarak “Diğer” seçeneği seçilerek yukarıda sunulan idari değişim tipleri dışında kalan, yerleşimle ilgili diğer tarihi bilgiler girilebilir. Açılan ekranda değişim bilgisinin girileceği boşluğa yerleşimle ilgili bilgiler girilir ve değişim tarihi girilerek “Kaydet” butonuna basılır.

Şekil 15: Diğer Değişimler

4.Adım: Yapılan Değişikliklerin Görüntülenmesi

Yapılan değişikliklerin görüntülenmesi için Köy Veritabanı sitesine tekrar girildikten sonra bilgisi görüntülenmek istenen köy 1inci adımda anlatılan yöntemlerle bulunduktan sonra harita ekranında köyün işaretçisine tıklayarak Köy Kimlik Kartı’nın açılması sağlanır. Köy Kimlik Kartında “Köy Tarihi” sekmesine tıklanarak yapılan değişiklikler görüntülenebilmektedir.

Şekil 16: Köy Kimlik Kartı